OHAS IN EUROPE

İnşaat ve Metal Sektörlerinde, Mesleki İş Güvenliği ve Risk Kontrolü Projesi

Projenin Amaçları

Amaç-1: Halkın iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak

Projenin Amaçları

Amaç-2: İş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve farkındalık yaratmak

Projenin Amaçları

Amaç-3: İş sağlığı ve güvenliği yönetim hizmetlerinin, AB kriterlerine uyumuna katkı sağlamak.

Projenin Amaçları

Amaç-4: Yapı ve metal sektöründe çalışan işçilerin niteliklerini artırmak

Projenin Amaçları

Amaç-5: İş kazası sayısını azaltmak, işgücü kayıplarını en aza indirmektir.

PROJENİN HEDEFLERİ

Hedef-1:  Metal alanında öğrenim gören öğrencilerin, metal ve inşaat sektöründe çalışanların, işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının ve halkın bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla bir WEB portalı oluşturmak.
Hedef-2:  AB ülkelerinde, en riskli sektörlerden metal ve inşaat alanında, en iyi iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki bilgi, deneyim ve çözümlerin paylaşımı ile ülkeler arası fikir birliği sağlamayı hedefleyen “En İyi Uygulamalar Klavuzu”nu oluşturmak ve sektörle paylaşmak.
Hedef-3: Meslek Liseleri metal teknolojisi alanında öğrenim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını artırıcı “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Modülü” nü hazırlamak ve öğrencilerin kullanımına sunmak.
Hedef-4: İnşaat sektöründeki İşçi ve İşverenlerin inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi, beceri ve farkındalığını artırıcı “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Modülü” nü hazırlamak ve sektör çalışanlarının kullanımına sunmak.
Hedef-5: Metal ve İnşaat sektöründe çalışanların riskleri ve tehlikeleri önceden bilme, ortadan kaldırma, önlem alma ve kontrol etmelerine yardımcı olacak “Risk Terminolojisi Sözlüğü” nü hazırlamak ve sektör çalışanları ile paylaşmak.

PROJE ORTAKLARI

OSTİM MTAL - TÜRKİYE

OSTİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Okulumuz 2001-2002 Eğitim Öğretim yılında Batıkent Endüstri Meslek Lisesi adı altında ve üç bölümle, 12 öğretmen ve 96 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. Bu bölümler, Elektrik, Tesisat, Soğutma ve İklimlendirme bölümleridir.

2002-2003 Eğitim öğretim yılında mevcut bölümlere ilaveten Bilgisayar, Elektronik ve Mobilya Dekorasyon bölümleri açılmıştır.

2003-2004 Eğitim Öğretim yılı başında okulumuz bünyesinde Teknik Lise, Bilgisayar donanım bölümü açılmış ve 12 öğrenci ile eğitim yapılmıştır.

2004-2005 eğitim öğretim yılında ise Teknik Liseye Elektronik bölümü açılmıştır. Ayrıca yine aynı eğitim öğretim yılında okulumuz bünyesinde Anadolu Meslek Lisesi bilgisayar yazılım bölümü açılmıştır.

2005-2006 eğitim öğretim yılında ise Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme bölümü faaliyete geçmiştir.

2006 yılının başlarında Hacettepe Meslek Yüksek Okulu ile yapılan protokol ile Hacettepe Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin okulumuz fiziki imkanlarından yararlanarak eğitim öğretime başlaması sağlanmış olup 2012 yılında kapanmıştır.

2007-2008 eğitim öğretim yılında da Anadolu Meslek Lisesi kapatılarak yerine Anadolu Teknik Lisesi açılmıştır. 2014 yılında MAÖL bünyesinde 580 öğrenci öğrenim görmektedir. İkili mesleki eğitim bünyesinde merkezimizde, OSEP projesi kapsamında Metal Teknolojisi, Makine Teknolojisi ve Otomotiv alanında 64 öğrenci ile eğitime başlanmıştır.

Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımızın aynı yerleşim biriminde aynı adı taşıyan birden fazla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeniden adlandırılması kapsamında; Ankara İl Milli Eğitim Komisyonunun 08.05.2014 tarih ve 314 sayılı kararı ile Okulumuzun ismi “Alaeddin Keykubad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak değiştirilmiştir. Daha sonra Okul Aile Birliğimizin müracaatına istinaden yine aynı komisyon 14.10.2014 tarih ve 357 sayılı kararı ile “OSTİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ” adının verilmesine karar verilmiştir.

Okulumuzda 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren Ostim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 7 alanda, 17 dalda 1305 öğrenci, 8 idareci, 127 öğretmen, 5 destek personeli ile eğitim öğretim yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzda 4 alanda ve 4 dalda 205 öğrenci Açık Meslek Lisesine, 3 alan 3 dalda 80 öğrenci ikili mesleki eğitime devam etmektedir. Toplamda 1590 öğrenci ile ikili Mesleki Eğitim, Mesleki Açık Lise ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri olarak tam gün-tam yıl kapsamında eğitimin yanında Okullar Hayat Bulsun kapsamında da eğitim öğretim hizmeti vermeye devam etmektedir.

CIAPE - İTALYA

CIAPE è il Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente, un ente no-profit che opera a livello europeo per rimuovere le barriere che ostacolano l’apprendimento continuo. CIAPE è un’associazione di discenti adulti, all’avanguardia nelle strategie d’apprendimento individuali ed organizzative.

CIAPE è coordinatore transnazionale dell’Alleanza Europea per l’Apprendistato, che riunisce le autorità pubbliche, le imprese, le parti sociali, gli enti dell’istruzione e della formazione professionale ed altri attori chiave quali le camere di commercio provenienti da 20 diversi stati europei al fine di favorire l’apprendistato su scala europea. CIAPE è membro della “European Qualifications Framework – Credit Transfer in VET” e della “Quality Assurance in VET” del CEDEFOP. CIAPE svolge attività di ricerca e formazione finalizzate allo sviluppo e alla validazione delle competenze trasversali e delle nuove competenze richieste dal mercato del lavoro.

Apprendere durante tutto l’arco della vita non è più un lusso, ma un dovere per tutti coloro che desiderano rimanere competitivi nel mercato del lavoro globale. È necessario però riformulare l’offerta formativa alla luce delle mutate esigenze di un discente adulto, impegnato, con poco tempo a disposizione ed obiettivi specifici. CIAPE dalla lettura del cambiamento sociale propone soluzioni flessibili, efficaci e all’avanguardia. Le parole chiave: autorealizzazione, occupabilità, adattabilità professionale, cittadinanza attiva e inclusione sociale.

I principali ambiti di attività:

 • EUROPROGETTAZIONE in ambiti riguardanti la formazione degli adulti, le nuove competenze sostenibili ed i media per la formazione innovativa (mobile learning), l’imprenditoria, la parità di genere, la sicurezza sul lavoro, l’orientamento professionale, la definizione di nuovi profili professionali per diversi settori economici;
 • FORMAZIONE FORMATORI: Organizzazione di eventi di formazione di carattere internazionale rivolti a formatori e consulenti, decisori politici, manager;
 • FORMAZIONE INCLUSIVA PER ADULTI: soluzioni innovative per assicurare l’accessibilità alla formazione da parte di diversi gruppi target, come gli studenti, i NEET, i senior, i professionisti ed i gruppi a rischio, in aula & online;
 • RICERCA E CONSULENZA per enti pubblici e privati a livello regionale, nazionale ed europeo. Ambiti di ricerca: nuove competenze del futuro, media didattici innovativi, certificazione dell’apprendimento informale, metodologie autobiografiche e narrative, mainstreaming di genere, gestione della diversità
  Orientamento, bilanci di competenze e orientamento tra pari;
 • CORSI IN E-LEARNING E M-LEARNING;
 • MOBILITA’ INDIVIDUALE: sostegno attivo e promozione dello SVE.

Il lavoro di CIAPE si basa su cinque principi chiave:
1. CIAPE riconosce all’apprendimento permanente il ruolo di consentire la partecipazione individuale  allo sviluppo umano, sociale ed economico della società italiana.
2. CIAPE afferma e sostiene il ruolo chiave dell’educazione degli adulti nel combattere povertà ed esclusione sociale, ed assicurare la partecipazione di ciascuno ad uno sviluppo economico sostenibile.
3. CIAPE si impegna per favorire pari opportunità di accesso e partecipazione alla formazione degli adulti.
4. CIAPE afferma e sostiene il ruolo chiave dell’educazione degli adulti nella promozione della democrazia e della cittadinanza attiva.
5. CIAPE si impegna, attraverso un processo continuo di azione e riflessione, a favorire la propria crescita come learning organisation, buona prassi e riferimento guida nel campo della formazione degli adulti.

ECQ - BULGARİSTAN

Европейски център за качество ООД е модерна консултантска компания, основана през 2001г. в София, България. Компанията е специализирана в 3 основни сфери:

+ управленско консултиране;

+ разработване и предоставяне на обучителни програми в сферата на бизнеса и укрепващи връзката бизнес-образование;

+ разработване и внедряване на международно признати стандарти за управление на качеството.

Компанията работи в тясно сътрудничество с множество чуждестранни партньори, сред които образователни институции, университети, изследователски центрове, бизнес инкубатори, бизнес клъстери, неправителствени организации, консултантски компании и т.н.

Имиджът на надежден партньор ЕЦК изгражда в резултат на опита натрупан в продължение на 16 години успешно сътрудничество с общини, асоциации, търговски камари, изследователски центрове, обучителни центрове, НПО и т.н. От създаването си до днес компанията е разработила и участвала в изпълнението на проекти за повече от 150 предприятия и над 20 български общини. ЕЦК е изпълнила като координатор или партньор повече от 20 проекта, финансирани по програма „Учене през целия живот“ 2007-2013 и работи активно по проекти, финансирани в рамките на програма Еразъм+, КА1 и КА2.

Много от проектите, в които компанията е взела участие, са наградени на европейски равнище и са отличени като добри практики, сред тях са: I-CREATE (проект с реф. № 2011-1-BG1-LEO05-05031), EARNFILE (проект с реф. № LLP-LDV-PA-09-IT-0276), EUROPEANISATION (проект с реф. № 2014-1-DE02-KA200-001539), PROVE (проект с реф. № 2012-1-DE2-LEO04-11649), Pro.Women (проект с реф. № 2015-1-IT02-KA204-014787).

ЕЦК работи в съответствие с изискванията на система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008. ЕЦК също така е възприела принципите и ценностите, очертани в “Етичния кодекс за управление на проекти, финансирани от ЕС”, на който ЕЦК е официален последовател.

TUKE - SLOVAKYA

Technická univerzita v Košiciach

V súčasnosti na deviatich fakultách TUKE študuje spolu 9 714 študentov. Z tohto počtu študuje v dennej forme 8 437 študentov – 5 050 v bakalárskom, 3 017 v inžinierskom a magisterskom a 370 v doktorandskom štúdiu. Na TUKE pracuje viac ako 700 profesorov, docentov a asistentov a rovnaký počet výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov.

Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952, no jej korene treba hľadať v hlbokej minulosti. Už v roku 1657 bola v Košiciach založená Universitas Cassoviensis, ale technické vzdelanie bolo na úroveň vysokoškolského povýšené až v roku 1762, keď bola rakúsko-uhorskou panovníčkou Máriou Teréziou založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici. Tá poskytovala vzdelanie a vyvíjala výskumnú činnosť v celom komplexe vedných odborov, od rudného baníctva po výrobu a spracovanie kovových materiálov.

Zárodky technického vysokého školstva v Košiciach siahajú do roku 1937, keď bola Zákonom č. 170 Československej republiky zriadená Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. S vyučovaním sa malo začať už v školskom roku 1938/39, no predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži prinútili presťahovať ju najskôr do Prešova, potom do Martina, až nakoniec zakotvila v Bratislave a dala základ dnešnej Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

K skutočnému zrodu Vysokej školy technickej v Košiciach došlo na základe Vládneho nariadenia č. 30./1952 Zb. z 8. júla 1952, ktorým bola táto zriadená s tromi fakultami, a to fakultou ťažkého strojárenstva, baníckou a hutníckou fakultou. V roku 1969 pribudla elektrotechnická fakulta, v roku 1976 stavebná fakulta.

Významnou udalosťou bolo premenovanie školy na Technickú univerzitu v Košiciach na základe zákona SNR z 13. februára 1991. V roku 1992 bola v Prešove zriadená fakulta odborných štúdií, ktorá sa v roku 1996 pretransformovala na dnešnú fakultu výrobných technológií. V roku 1992 bola zriadená aj ekonomická fakulta, čím univerzita opustila rámec rýdzo technických disciplín a v tomto trende pokračovala aj v roku 1998, keď bola založená fakulta úžitkových umení.

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená 1. februára 2005 a je nástupníckou organizáciou Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, v Európe i vo svete renomovanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá počas vyše 30. rokov zabezpečovala vysokoškolské vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu.

Vízia

Technická univerzita v Košiciach bude

 • poprednou technickou univerzitou na národnej a
 • uznávanou technickou univerzitou na medzinárodnej úrovni,
 • so silným prvkom autonómnosti,
 • s dostatočne diverzifikovanými finančnými zdrojmi,
 • prístupná pre čo najširší okruh záujemcov,
 • rozvíjajúca vedecké poznanie a na základe vlastných pôvodných výsledkov
 • poskytujúca excelentné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a
 • celoživotné vzdelávanie,
 • spĺňajúca svojim výskumom očakávané potreby priemyslu, regiónu a spoločnosti a
 • výrazne angažovaná pri poskytovaní služieb širokej verejnosti.

Poslanie

TUKE bude poskytovať svojmu okoliu vedeckú a technologickú znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, k tvarovaniu prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a kvality života občanov. Toto TUKE dosiahne inovatívnym výskumom a excelentným vzdelávaním vo všetkých vedných oblastiach jednotlivých fakúlt univerzity.

Vyznávané hodnoty

 • Ľudia musia byť na prvom mieste.
 • Vzťahy budovať na úprimnosti a dôvere.
 • Rôznorodosť ľudí a myšlienok rešpektovať.
 • Kreativitu uprednostňovať pred memorovaním.
 • Excelentnosť dosahovať tímovou prácou a silnou pracovnou etikou.
 • Efektivitu dosahovať múdrym využívaním ľudských a finančných zdrojov.
 • Komunikáciu a prezentáciu študentov viac zvýrazniť v pedagogickom procese.
 • Sociálny a ľudský kontext vedy, techniky a umenia vnímať v každej činnosti.
 • Globálnu perspektívu študentov zabezpečiť kvalitným vzdelávaním, aby naši študenti boli pripravovaní pracovať v medzinárodných tímoch a vedeli využívať pre takúto prácu moderné elektronické komunikačné prostriedky.

HABER & MAKALELER

Bizden Haberler

1) “Başarı ile yürüttüğümüz projelerimiz yerel sanayinin lideri, KOBİ kenti OSTİM’in Gazetesinde haber olmaya devam ediyor”       2) “RADYO SES ‘de Okul Yolu Programının konuğu olduk. Canlı yayında bir saat boyunca okulumuzu ve projelerimizi anlattık”    Radyo Ses yayın kaydı için lütfen youtube linkimizi ziyaret ediniz. 3) Projemizin Uluslararası yaygınlaştırma ve kapanış toplantısını 10…

Devamını oku

İnşaat sektöründe iş kazaları

İş kazaları ile ilgili yaklaşık 2500 kişinin çalıştığı bir inşaat şantiyesinde bir yıl süreyle yapılan bir çalışmada şu sonuçlar ortaya çıkmıştır; İş kazalarının en sık olduğu saatler iş başlangının ilk 2 saati, En yoğun kazaların olduğu ay Haziran ayı, En fazla kaza olan gün Pazartesi, En sık kaza nedeni açık farkla kişisel koruyucu donanım kullanmama,…

Devamını oku

Risk değerlendirme ve temel tanımlar

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları denince belki de akla ilk gelen şey olan risk değerlendirmesi ilk bakışta kolay gibi görünse de, işin içine girince -özellikle bu konuda çalışmaya yeni başlayan- uzmanların dahi zorlandığı ve kafalarının karışmasına sebep olan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki nedir bu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği‘yle beraber 19 yönetmelikte ve…

Devamını oku

İŞ KAZALARI NASIL ÖNLENİR