İnşaat sektöründe iş kazaları

İş kazaları ile ilgili yaklaşık 2500 kişinin çalıştığı bir inşaat şantiyesinde bir yıl süreyle yapılan bir çalışmada şu sonuçlar ortaya çıkmıştır; İş kazalarının en sık olduğu saatler iş başlangının ilk 2 saati, En yoğun kazaların olduğu ay Haziran ayı, En fazla kaza olan gün Pazartesi, En sık kaza nedeni açık farkla kişisel koruyucu donanım kullanmama,…

Risk değerlendirme ve temel tanımlar

İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları denince belki de akla ilk gelen şey olan risk değerlendirmesi ilk bakışta kolay gibi görünse de, işin içine girince -özellikle bu konuda çalışmaya yeni başlayan- uzmanların dahi zorlandığı ve kafalarının karışmasına sebep olan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki nedir bu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği‘yle beraber 19 yönetmelikte ve…

İş kazaları maliyet ilişkisi

Günümüz rekabet koşullarında firmaların ayakta kalabilmesi için üretim sektöründe maliyetlerin minimum seviyede tutulması gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Son dönemlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunun önem kazanması ile beraber bu konuda alınan önlemlerin maliyeti de toplam maliyet içerisinde kayda değer bir seviyeye gelmeye başlamıştır. Her ne kadar ilk bakışta maliyetleri artıran bir unsur gibi görünse de,…