BULGARCA YAYINLAR

ISBN Eser Adı  Materyal Türü
978-605-68565-0-1 O2 БЪЛГАРСКИ -Добри практики за здравословни и безопасни условия на труд в европа Печатна книга
O2_bg_kapak
ISBN Eser Adı  Materyal Türü
978-605-68565-2-5 O4 БЪЛГАРСКИ -Обучителен модул за здравословни и безопасни условия на труд в строителния сектор Печатна книга
O4_bg_kapak
ISBN Eser Adı  Materyal Türü
978-605-68565-1-8 O3 БЪЛГАРСКИ -Обучителен модул за здравословни и безопасни условия на труд в металната индустрия Печатна книга
O3_bg_kapak